Orientačný cenník výkonov

Máj 2021

Ošetrenie v zubnej ambulancii je individuálny výkon, ktorého náročnosť je nevyhnutne spätá s východzím stavom problému a pacientom očakávaným výsledkom.
Preto uvádzame orientačný cenník nami poskytovaných základných výkonov. Pri každom ošetrení pacienta informujeme o postupe ošetrenia a cene, ktorú za ošetrenie zaplatí. Pri ošetreniach vačšieho rozsahu stanovujeme detailný liečebný plán, vrátane ceny ošetrenia.

VÝKON CENA
Výplň fotokompozit od 90 €
Onlay fotokompozitná zhotovená priamo 200 €
Endodontické ošetrenie pod mikroskopom - rezák 250 €
Endodontické ošetrenie pod mikroskopom - premolár 320 €
Endodontické ošetrenie pod mikroskopom - molár 400 €
Reendodontické ošetrenie pod mikroskopom plus 100 €
Postendodontická dostavba zuba - kompozitná od 60 €
Korunka provizórna zhotovená v ambulancii 30 €
Korunka provizórna zhotovená v laboratóriu od 100 €
Korunka celokeramická (lítiumdisilikát, zirkon) od 400 €
Keramická fazeta 550 €
Keramická inlay / onlay / tabletop 450 €
Extrakcia zuba od 80 €
Extrakcia zubov múdrosti od 150 €
Extrakcia zubov múdrosti - chirurgická 250 €
Zavedenie zubného implantátu 600 €
Zavedenie zubného implantátu s augmentáciou alv. hrebeňa 1 100 €
Konzultácia 1/2 hod. 50 €
Vstupné vyšetrenie od 50 €
Preventívna prehliadka 30 €
Anestéza lokálna/zvodová 10 €
Anestéza celková - 1. hodina 300 €
Anestéza celková - každá ďalšia začatá hodina 200 €
Intraorálne RTG 10 €
3D RTG od 80 €
Bielenie zubov kombinované (domáce + ambulantné) 390 €
Dentálna hygiena (jedno sedenie - 50 min.) 80 €
Poplatok za termín zrušený menej ako 2 prac. dni pred ošetrením - DH 80 €/hod.
Poplatok za termín zrušený menej ako 2 prac. dni pred ošetrením - lekár 140 €/hod.