Dentálna hygiena

Kvalita ústneho zdravia začína dobrou ústnou hygienou.

V našej praxi sa snažíme pacienta motivovať a viesť tak, aby sa dentálna hygiena stala samozrejmou súčasťou jeho života. Pre čisté zuby nie je potrebná žiadna superšpeciálna technológia. Je však potrebné sa naučiť zuby čistiť jednoducho ale zároveň efektívne. Naša dentálna hygienička Bc. Barbora Kozlovská dokáže motivovať, inštruovať a ošetrovať pacienta tak, že máme istotu a dohľad nad pacientovou dobrou ústnou hygienou.

Pravidelný recall na profesionálnu dentálnu hygienu vrátane diagnostiky stavu parodontu pacientovi zabezpečí, že nám neujde žiadny problém už v zárodku jeho vzniku. Pacient je pod pravidelnou kontrolou a preto sa mu čisté zuby nekazia.